Zasady przetwarzania danych osobowych przez AdReM Nieruchomości sp. z o.o.

Szanujemy prywatność osób, których dane osobowe przetwarzamy, dlatego zachęcamy do zapoznania się z podstawowymi zasadami, którymi kierujemy się w Naszej codziennej pracy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych. Ustalone zasady mają na celu zapewnić: zgodność przetwarzania z prawem oraz właściwy poziom bezpieczeństwa. Jako Administrator przetwarzanych danych osobowych informujemy, że: w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przetwarzamy dane osobowe: użytkowników...

Więcej
Jednym z celów wprowadzenia RODO, było wzmocnienie Twojego prawa do ochrony prywatności oraz wzmocnienia prawa do kształtowania sposobów przetwarzania już udostępnionych Administratorowi danych osobowych. Cel ten został osiągnięty przez wskazanie w przepisach praw przysługujących osobie fizycznej, które poniżej staraliśmy się opisać w przejrzystej formie.Wskazane poniżej uprawnienia Możesz wykonać: droga mailową, wysyłając email na adres: ochronadanychosobowych@ad-rem.com.pl lub zwracają...

Więcej