I Postanowienia ogólne 1. Zgodnie z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, AdReM Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-703 Warszawa) przy ul. Bukowińskiej 24A/34, zwanym dalej „Usługodawcą”, ustala niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej. 3. Umożliwienie korzystania ze Strony internetowej...

Więcej