Co to jest obowiązek informacyjny?

Podstawą prawną obowiązku informacyjnego jest art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej zw. „RODO”.

Zgodnie z przepisami, Mamy obowiązek dostarczyć Tobie niezbędnych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby:
  • treść informacji była dla Ciebie przejrzysta,
  • była dostępna w każdym miejscu, gdzie prosimy Cię o podanie danych osobowych,
  • abyś miał/a możliwość ponownego zapoznania się z informacją w dowolnym momencie.
Chcemy również zwrócić uwagę, że korzystając z Naszego serwisu (np. w formularzach kontaktowych, rejestracyjnych czy też dokumentach do pobrania) możesz spotkać się ze skróconą treścią wymaganych informacji. W świetle zachowania przejrzystości dostarczania informacji obowiązek ten przedstawiamy w formacie wielowarstwowym. Celem przyjętego przez Nas rozwiązania jest ograniczenie zakresu informacji przekazywanej na raz, umożliwienie wrócenia do informacji w każdej dowolnej chwili oraz ograniczenie kosztów dystrybuowania treści przekazywanej informacji w formie przeglądania czy wydruku.

Poniżej prezentujemy dostępne treści informacji względem celu, w jakim przetwarzamy dane osobowe:
 
1. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy

2. Obowiązek informacyjny dla Klientów oraz osób reprezentujących Klientów
OBOWIĄZKI INFORMACYJNE